Profil Ketua

Ditulis oleh admin on .

Ditulis oleh admin on . Dilihat: 1377

     
Nama :   Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag.
NIP :

  19580302.198612.1.001

Tempat/Tgl, Lahir :   Brebes, 02-03-1958 
Jabatan :   Ketua Pengadilan Agama Brebes
T.M.T jabatan :   15-02-2016
Pangkat/Gol. :   IV/d Pembina Utama Madya
T.M.T Pangkat/Gol. :   01-04-2015
     
      RIWAYAT PENDIDIKAN
1. SD :   SEKOLAH DASAR NEGERI 1970
2. SLTP :   MADRASAH TSANAWIYAH 1976
3. SLTA :   MAN 1979
4. DIPLOMA III :   UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (SYARIAH) 1980
5. STRATA I :  S1 IAIN WALISONGO SEMARANG 1984
6. STRATA II  S2 IAIN WALISONGO SEMARANG 2003
7. DOKTOR :  -
     
    RIWAYAT JABATAN
 1. 01-12-1986 :  CPNS PA SANGGAU
 2. 01-02-1988 :  PNS PA PA SANGGAU
 3. 25-01-1989 :  HAKIM PA SANGGAU
 4. 01-02-2001 :  HAKIM PA KAJEN
 5. 21-08-2009 :  WAKIL KETUA PA AMBARAWA
 6. 06-09-2012 :  WAKIL KETUA PA PEKALONGAN
 7. 28-06-2013 :  KETUA PA KUNINGAN
 8. 15-02-2016    KETUA PA BREBES
     
     PROFIL SELENGKAPNYA